GÖR SKILLNAD
UNDER YTAN

Med MSC-märkt fisk skyddar du havens mångfald för framtiden.
Välj fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke.

Mattias Klum

NATIONAL GEOGRAPHIC FOTOGRAF

Hänsyn till habitat

Så behåller vi fiskens naturliga miljö

fler fiskar i haven

Vi måste fiska för både idag och framtiden

minskad bifångst

Rätt redskap och metoder minskar oönskad fångst